Je Security expert helpt je graag uit de brand

In België ontstaan er elke dag gemiddeld 28 branden. Op jaarbasis zijn dat 10.000 situaties die mensen in gevaar brengen. De meeste slachtoffers komen ’s nachts om het leven, vaker door het inademen van de rook die ontstaat bij een brand, dan door het vuur.

Breekt er brand uit, dan heb je weinig tijd om te reageren. Rook verspreidt zich immers razendsnel en werkt verstikkend. Je hebt hooguit enkele minuten om je woning te verlaten.

Een efficiënt branddetectiesysteem zorgt ervoor dat je tijdig wordt gewaarschuwd om je woning te evacueren of de brand in een vroeg stadium te blussen. Zo redt branddetectie dus levens.

Rookmelder

Wist je dat de installatie van branddetectie wettelijk verplicht is? En dat een brandmeldcentrale enkel geplaatst mag worden door een professionele installateur? Speel niet met vuur en contacteer een Security expert in je buurt.

Rookmelder

Rookmelders detecteren brand sneller dan jij

Nog voor er vlammen te zien zijn, kunnen rookmelders eventueel ontstane rook detecteren en je waarschuwen voor er dodelijke concentraties worden gevormd.

Hoe? Optische rookmelders gebruiken een lichtsignaal dat door de rook wordt verstrooid, terwijl thermische detectoren reageren op de temperatuurstijging die een brand veroorzaakt. Autonome rookmelders (stand-alone) werken op batterijen. Ze kunnen met elkaar verbonden worden via een bekabeld of draadloos netwerk voor nog meer veiligheid.

Waar je het best rookmelders plaatst in je woning of bedrijfsgebouw, daar weet je Security expert wel raad mee. En hij installeert ze zoals het hoort.

5 tips voor goed werkende – dus betrouwbare – rookmelders

  • Test je rookmelder minstens 1 keer per maand
  • Verwijder regelmatig het stof van je rookmelder
  • Haal de batterij niet uit je rookmelder (tenzij om die te vervangen). Het alarm houdt automatisch op wanneer de rook verdwijnt of de temperatuur daalt.
  • Schilder je rookmelder niet, zorg ervoor dat de openingen vrij zijn
  • Vervang je rookmelder om de 10 jaar

Bescherm je tegen gevaarlijke koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is een kleur- en geurloos, niet-irriterend en heel gevaarlijk gas, dat kan voorkomen in kamers met een verbrandingstoestel (boiler, kachel, open haard). Een CO-melder waarschuwt je op tijd voor de aanwezigheid van koolmonoxide. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een lange periode kan immers al fataal zijn.

CO-melder
Brandsirene

Een uitgebreide brandmeldcentrale nodig?

Om het gevaar en de schade bij brand tot een minimum te beperken, is in sommige gebouwen de installatie van een brandmeldcentrale aangewezen. Die slimme centrale verenigt rookmelders, warmtedetectoren en manuele brandmelders, verwerkt inkomende signalen en activeert het alarm indien nodig.

Welke brandmeldcentrale is het meest geschikt is om je gebouw optimaal te beveiligen? En in combinatie met welke detectoren? Je Security expert adviseert je een oplossing op maat.

SecurityCheck magazine

Alles weten over wat er leeft in de beveiligingswereld?

Download hier ons magazine