Overzicht

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt verzamelen, gebruiken en delen

Verantwoordelijke voor de gegevens 

De verantwoordelijke voor het beheer en de verwerking van de verzamelde gegevens is RAS bvba – sprl (ook genoemd "wij" of "RAS" )

In dit document verwijzen wij ook naar Security expert, het netwerk van onafhankelijke alarminstallateurs van elektronische beveiliging in België en Luxemburg. De lijst van de leden van het netwerk is beschikbaar op de site www.security-expert.be en bij RAS.

Aard van de gegevens

Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn

 • Naam en voornaam, aanspreektitel
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze aanvullende informatie kan verzameld worden om een offerte van elektronische beveiligingssystemen op te maken

 • Type woning (appartement, rijhuis …)
 • Aanwezigheid van rookmelders

Herkomst van de gegevens

U vertrouwt ons deze informatie online toe via een formulier op de sites security-expert.be, zoekgeenuitvlucht.be, necherchezpasdechappatoire.be of websites van derden die promotie maken voor Security expert. Uw gegevens kunnen eveneens voortkomen uit promotionele campagnes, wedstrijden of antwoorden op tevredenheidsenquêtes. Wij ontvangen uw gegevens wanneer u deelneemt aan informatiesessies of informatie-aanvragen op evenementen zoals commerciële beurzen of opendeurdagen. De gegevens kunnen eveneens voortkomen uit acties op sociale media of van elektronische beveiligingsinstallateurs die deel uitmaken van het Security expert netwerk.

Doel

U vertrouwt ons uw persoonlijke gegevens toe zodat wij u kunnen informeren over onze services, producten en mogelijke updates. Wij kunnen u eveneens aanbiedingen, promoties en/of gerichte advertenties doorsturen. In functie van uw akkoord kunnen wij u de volgende zaken toesturen

Het magazine SecurityCheck (twee edities per jaar)

 • Een nieuwsbrief (maximum één per maand)
 • Uitnodigingen voor beurzen en evenementen
 • Een tevredenheidsenquête (maximum één per jaar)

Wij kunnen gerichte advertenties weergeven via sociale media of sites van derden die, op uw verzoek, telefonisch contact met u opnemen om een afspraak vast te leggen.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door op de uitschrijflink te klikken, voorzien in elk van onze berichten, of door ons via telefoon of e-mail te contacteren.

Doorsturen van gegevens

Wij houden uw gegevens maximum vijf jaar bij. Ze worden slechts af en toe op een gerichte manier doorgestuurd

 • individueel naar een lid van het Security expert netwerk om de gevraagde informatie door te geven of om een afspraak op uw vraag vast te leggen
 • naar een extern bedrijf dat in opdracht van RAS werkt om promotie te maken voor het Security expert netwerk

Bescherming van de gegevens

RAS heeft de nodige maatregelen getroffen om de verzamelde gegevens te beschermen. Ze zijn enkel beschikbaar voor de personen die daar toelating voor krijgen van RAS, of voor service providers die optreden in naam van RAS of Security expert. Zonder verdere instructies van uw kant worden de gegevens vijf jaar bewaard. Door ons te contacteren met een bewijs van uw identiteit kunt u vragen om een kopie van de gegevens die wij in ons bezit hebben, een rectificatie, een beperking van het gebruik of verwijdering van de gegevens.

Links naar andere internetsites of sociale media

Onze sites kunnen links bevatten naar de internetsites van partners of derden. Deze sites hebben hun eigen privacybeleid waarover wij geen controle hebben. We raden u aan om hun privacybeleid door te nemen vooraleer u aan hen uw gegevens doorgeeft. RAS heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de naleving van het privacybeleid van deze externe bedrijven.

Wijziging van het privacybeleid

Ons privacybeleid kan aangepast worden. We raden u aan om het regelmatig te consulteren om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of updates. Het is beschikbaar op de verschillende hierboven genoemde sites.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer of op je mobiel apparaat kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Deze bestanden zorgen er ook voor dat het gebruik van de website eenvoudiger, vlotter, sneller en interactiever maakt.

We gebruiken volgende cookies :

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. 

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruikservaring als voorbeeld taalkeuze.

Performance cookies: Deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van de website te evalueren en te kunnen verbeteren (voorbeeld: bezoekersaantallen registreren, populaire pagina’s of klikken registreren) 

Commerciële cookies : Deze verzamelen informatie over uw profiel om vervolgens gepersonaliseerde advertenties weer te geven als ook om de effectiviteit van de advertenties te evalueren.

Cookies van derden : Onze sites gebruiken bepaalde hulpmiddelen of inhoud van externe sites. Hierdoor kunnen deze sites hun eigen cookies installeren en lezen wanneer u een van onze sites bezoekt. RAS heeft geen controle over deze cookies. Om het beleid van derdepartijcookies te kennen, raden wij u aan om die websites te raadplegen.

U kunt op elk gewenst moment cookies verwijderen die zijn geïnstalleerd via uw browser. U kunt het bewaren van cookies ook weigeren of beperken door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Toch willen we u informeren dat dit de goede werking van de site zal beïnvloeden.